אי אפשר להתמודד עם מה שעלול לקרות


ידע אינו מוביל לטרנספורמציה של האדם

אף אדם מעולם לא הצליח להתמודד עם מה שעלול לקרות. וזאת, לא מפני שבני האדם הם מוגבלים או חסרי יכולת. אלא פשוט מכיוון שדבר זה אינו אפשרי. לא ניתן להתמודד עם מה שעלול לקרות, משום שמה שעלול לקרות הוא רעיון, מחשבה. אף שנראה כי מחשבה זו מתייחסת לעתיד כלשהו, בפועל היא אינה מתייחסת לשום דבר מלבד לעצמה. זוהי רק מחשבה המתרחשת במוחך ברגע זה, פעילות מנטלית/נוירולוגית אשר תוכנה אינו מתייחס לשום דבר אמיתי. כאשר אנחנו מנסים להתמודד עם מה שעלול לקרות, התוצאה תמיד תהיה סבל או מתח נפשי כזה או אחר. סבל זה מיותר לחלוטין וגוזל מאיתנו כמויות אדירות של אנרגיה. אנרגיה שיכולה להיות מנותבת למה שכן אפשרי: להתמודד עם מה שקורה בפועל. ההתמודדות עם מה שקורה בפועל היא מגוונת מאוד ותואמת את הנסיבות. כושר ההתמודדות עם מה שקורה בפועל עולה ככל שמודעותנו בהירה וחזקה יותר וככל שאנחנו לומדים להבחין בין מה שקורה לבין מה שאנחנו חושבים שקורה או שעלול לקרות (בעוד שעה, מחר או בעוד 5 שנים).


לעתים ההתמודדות עם מה שקורה בפועל מסתכמת בהכרה בעובדה שברגע נתון זה אין צורך לעשות דבר, אלא פשוט להמשיך לחיות בשלווה ולראות מה יקרה. לתכנן מה נעשה במידה ומה שאנחנו משערים שעלול לקרות אכן יקרה,זה אפשרי בהחלט אך לא תמיד. ניתן לכלול תכנון זה במסגרת ההתמודדות עם מה שקורה בפועל.

עלינו לזכור שהתכנון מתרחש ברגע נתון זה והוא מבוסס על השערותינו בלבד. בפועל, אין אנו יודעים באמת מה יקרה. עד כמה שמשפט זה טריוויאלי וברור לנו מאליו, מה שמוזר הוא שהתנהגותנו לרוב אינה משקפת הבנה זו. לכן עלינו להכיר בעובדה זו מחדש שוב ושוב ושוב... עד שזה ברור לחלוטין והתנהגותנו משקפת הכרה זו. אם מה שנראה לנו שעלול לקרות אכן יקרה, נוכל להתמודד איתו כאשר הוא יקרה אך לא כעת. אין שום תועלת או אפשרות להתמודד עם מה שעלול לקרות. אז נתמודד עם מה שקורה עכשיו. זה אפשרי. כאשר אנחנו עושים משהו שהוא אפשרי, אין מתח. כאשר אנחנו מנסים לעשות משהו שהוא בלתי אפשרי בעליל, יש מתח.


יום נפלא יואב זילכה

Recent Posts
Archive