מהו הפקטור המרכזי שקובע את איכות חייך?


ידע אינו מוביל לטרנספורמציה של האדם

ההיגיון הפשוט מראה לנו שלא כדאי לתת לנסיבות חיינו לקבוע את איכותם. לעתים קרובות מדי, הדברים אינם תואמים את הרצונות והציפיות שלנו. הדברים קורים כפי שהם קורים ומשתנים כפי שהם משתנים. זהו טבעם. דעותינו הסמויות לגבי האופן שבו הדברים צריכים לקרות או איך הם אמורים להיות, יוצאות אל האור בשעת משבר. כלומר, כאשר ישנה התנגשות בין האמונות והרצונות שלנו לבין התרחשות הדברים בפועל. אז אנו חווים כעס, תסכול, אכזבה ועוד. מידת הסבל שנחוש תלויה בעיקר בשאלה אחת פשוטה. השאלה היא: "מהו המקודש?" או במילים אחרות: "את מה אנחנו מקדשים?". אין צורך להיבהל, אינני חותר כאן לענייני דת כלשהם. פשוט לא מצאתי מילה טובה יותר אז אני משתמש במה שעומד לרשותי כעת. ככל שאנחנו מקדשים ומצדיקים את הדעות והאמונות שלנו (שהן למעשה מחשבות), זה אומר שאנחנו מבולבלים יותר. וזאת משום שאנחנו מתייחסים למחשבות שלנו כאל עובדות, כאל מציאות. אנחנו מאמינים למחשבותינו. כאשר בפועל קורה מה שקורה וזה לא תואם את מה שלפי דעתנו (הסמויה או הגלויה) היה אמור לקרות, התחושה שלנו היא שמשהו לא בסדר, משהו כאן מקולקל או מקולל. תחושה זו נובעת מהאשליה שישנה התנגשות לכאורה בין שתי מציאויות. זוהי תוצאת הבלבול. איכות חיים נמוכה היא בעיקר תוצאה של בלבול. את מה אנחנו מקדשים? לעתים אנחנו מקדשים את העבר. היות והעבר אינו קיים במובן ממשי אלא בתור זיכרונות ומחשבות, זה אומר שאנחנו לא מקדשים את העבר אלא את מחשבותינו. ואז אנחנו חווים רגשות מכאיבים של חרטה, אשמה, החמצה וצער. לפעמים אנחנו מקדשים את העתיד. היות וגם העתיד אינו קיים במובן אמיתי אלא בדמיון, זה אומר שאנחנו לא מקדשים את העתיד אלא את מחשבותינו. בעקבות כך נחווה חרדה, דאגה, אכזבה ותקווה מהולה בפחד. בין אם אני מקדש את הרגע שהיה ובין אם אני מקדש את הרגע שיהיה, כך או כך אני מקדש מחשבות. לקדש מחשבות זה אומר להאמין למחשבות, להגיב להן, להצדיק אותן, להתייחס אליהן כאל עובדות, כאל מציאות. זה אומר לחשוב שאני חושב על משהו אמיתי. זה אומר שאני מתייחס לתוכן של המחשבות כאל מציאות לכל דבר ועניין. במצב זה, בלתי נמנע שאיכות החיים שלי תהיה ירודה. אין מנוס מלקדש את הרגע הזה, את המציאות, את מה שקורה בפועל. במילים אחרות, אין מנוס מלקדש את הדבר הממשי היחידי שקיים, אך לא כדבר מסוים. זהו ההווה, מהות החיים. זוהי האפשרות השפויה היחידה שלנו. כאשר אנחנו מקדשים את הרגע הזה ואת מה שהוא מביא איתו, זה אומר שאנחנו מכירים בעובדה שהמציאות בשום פנים ואופן לא יכולה להיות שונה מכפי שהיא עכשיו. לפי כך, זה גם אומר שאנחנו לא רוצים שהיא תהיה שונה מכפי שהיא. אנחנו מבינים היטב שבהתחשב בכל הנסיבות ואינסוף ההשפעות הלא ידועות, הדברים הם מחויבי המציאות. המציאות לא יכולה להיות אחרת ממה שהיא, היות ואין כל דבר אחר מלבדה. כל דבר אחר הוא דעה, מחשבה, דמיון. הפקטור המרכזי שקובע את איכות חיינו גלום בדבר אותו אנחנו מקדשים ובמידה בה אנחנו מקדשים אותו. ככל שמעמיקה הכרתנו בכך שיש רק מציאות אחת והיא מה שקורה בפועל ברגע זה (לא מה שאנחנו חושבים שקורה), אנחנו מקדשים יותר את הרגע הזה וזה קורה באופן טבעי וברור מאליו. וככל שאנחנו מקדשים יותר את הרגע הזה, כך גוברת איכות חיינו. זה בא לידי ביטוי כאושר ושלווה טבעיים ובסיסיים שאינם נגרמים אלא פשוט מצויים ברקע של הווייתנו. זהו שלום פנימי יציב. באהבה יואב זילכה

Recent Posts
Archive