לגעת במציאות שוב ושוב זוהי דרכה של ההתעוררות הרוחנית


ידע אינו מוביל לטרנספורמציה של האדם

זה די מפתיע לגלות שהמהות של מה שאנחנו מכנים "מדיטציה" או "עבודה רוחנית", אינה כרוכה כלל בהבנה או בלימוד כלשהם. למעשה, אחד המכשולים הגדולים העומדים בדרכנו, הוא האמונה שיש משהו שאנחנו לא מצליחים להבין, או בכלל, שיש משהו שעלינו להבין. האמת היא שבמציאות אין דבר שניתן להבינו או לא להבינו. הבנה או לימוד אינם הכלים המתאימים לצורך הכרה במציאות, לצורך התעוררות רוחנית. כאשר אנחנו מודעים למה שקורה עכשיו, כלומר למה שמתרחש במרחב החוויה המיידית שלנו, ומכירים בעובדה שמעבר לכך לא ניתן למצוא דבר ממשי כלשהו, אנחנו 'נוגעים במציאות'. 'נגיעה' זו במציאות איננה כרוכה בהבנה כלשהי. רוצים להיווכח בכך? שימו לב לתחושת הנשימה בגופכם ברגע זה, בעודכם קוראים מילים אלה, הקשיבו לצלילים או לשקט המתרחשים עכשיו. האם בתחושת הנשימה או בשמיעת הצליל הייתה מעורבת הבנה? המציאות היא זה. מה שקורה בפועל עכשיו. היא אינה מורכבת מידע או ממחשבות, גם לא מרעיונות או מקונספטים כלשהם. המציאות פשוט ישנה, הדברים הם כפי שהם. זה משתנה מרגע לרגע, זה חולף כל כך מהר שאי אפשר אפילו להגדיר את זה או לקרוא לזה בשם. כשאנחנו 'נוגעים' בזה שוב ושוב, גופנו מתרגל לזה ומתפתחת ההבחנה בין זה לבין הסיפורים היצירתיים שעולים זה אחר זה במחשבותינו. מתחזקת ההכרה בין הממשי לבין המדומיין. הכרה זו היא אבן יסוד לשפיותנו, משום שכאשר היא איננה, אנחנו מוטרדים מכל מה שמתרחש בדמיוננו, במחשבותינו. כלומר, מוטרדים מדברים שלא קורים. דרכה של ההתעוררות הרוחנית לא דורשת מאיתנו דבר מלבד ההתרגלות להיות מודעים למה שקורה עכשיו. בהתרגלות זו אין כל מאמץ משום שהיא מתרחשת בטבעיות. כל מה שנותר לנו זה רק להיות מודעים למה שקורה עכשיו...ועכשיו...ועכשיו. הציפייה להיות מודעים למה שקורה עכשיו כל הזמן באופן רצוף, היא ציפייה מופרכת ובלתי מציאותית. זה לא עובד ככה. עלינו להיות מודעים לציפייה זו ולהכיר בה כמות שהיא, כציפייה, כרעיון, כמחשבה בלבד. במציאות, לעתים אנחנו מודעים ולעתים לא. בהדרגה מתפתחת גם המודעות למודעות או לחוסר המודעות. מודעות זו אינה שונה מן המודעות למה שקורה עכשיו, לזה. לגעת ב-'זה' שוב ושוב ושוב...זוהי התעוררות רוחנית. שבוע נפלא :-) יואב

Recent Posts
Archive