פסגת התבונה והאושר היא בראיית הדברים כפי שהם


כשאין כל מניע, כשאין ניסיון להשיג משהו או לסלק משהו כאשר אנחנו לא מנסים לתקן או לשנות משהו כשאין כל מטרה או כוונה כאשר אנחנו לא מנסים לעשות משהו מיוחד וגם לא מנסים לא לעשות משהו אז ייתכן שנפתח השער לראיית הדברים כפי שהם. כשאנחנו לא מכוונים לשום מקום מסוים כי אין לאן לכוון כשאנו מבינים שאין לאן להגיע ואין מי שיגיע כאשר אנחנו מכירים בכך שאנחנו איפה שאנחנו וקורה מה שקורה ואין משהו אחר אז נפקחת העין הרואה בבהירות. ראיית הדברים כפי שהם היא הככות הפשוטה והשקופה של הרגע הזה מה שישנו עכשיו, מה שנמצא, אותו קיום רגעי, החיים הגולמיים. כשאנחנו כמו נעלמים אל תוך זה ורק זה נותר זוהי פסגת התבונה והאושר שבראיית הדברים כפי שהם. לראייה הצלולה הזו יש עוצמה עדינה ובלתי נדלית היא כמו חרב חדה מאוד שהבד נופל עליה ונחתך בין רגע היא מכירה בטבען הריק של כל התופעות. אנחנו מתעוררים אל המציאות עצמה וניתן לראות בבירור וללא כל ספק שהמציאות ריקה מכל מה שאנחנו חושבים ריקה מכל קונפליקט, ריקה מכל מקור למתח או סבל ריקה מכל סובל. אז ברור כי כל המבנים המדומיינים שלנו ריקים מכל ממשות וזאת, לנוכח ההיעדר המוחלט של קיום עצמי נפרד, קבוע ועצמאי. זעקת העורב כפי שהיא צליל בכי התינוק כפי שהוא פניו המקומטות של הבא בימים כפי שהן העצים הרוקדים למנגינת הרוח כפי שהם ריח התבלין כפי שהוא

מבלי לנסות להבין כי אין מה שניתן להבינו מבלי לנסות ללמוד כי אין נושא נלמד ללא כל ניסיון לדעת משום שאין לזה כל קשר לידע זוהי פסגת התבונה זהו מקור תחושת היופי וההשראה זהו מעיין השלווה הבלתי נגרמת זהו נהר האושר הטבעי כי כל הכוח בעצם הראייה הזו כשלעצמה.

באהבה, יואב זילכה

Recent Posts
Archive